Productions
* World Premiere

The Ilkhom Theatre Festival (2008)
About the Play
About the Production
Run Dates: 3/14/2008 - 4/13/2008
Program: Program (.pdf)
Directed By: Mark Weil
Cast: Nargis Abdullaveva - Toybeka; Nodira, girl-bocha; A Woman from the Old City
Denis Boyko - Alisher
Iliya Dudochkin - Judge; Secretary; Sergey Vladimirovich Zvyagintsev, the Colonel's adjutant
Boris Gafurov - Valerian Petrovich Byaltsev: The Colonel and Pavel Kibirev
Farukh Khaldjigitov - Seller; Takhir: a former bocha and owner of the Choi-Khona
Said Khudaibergenov - Makhzum; Makmud
Gleb Kosikhin - Vaisily Skoroukhin: Lance corporal, batman to the Colonel
Nikolay Leonov - Judge; Sergey Vladimirovich Zvyagintsev, the Colonel's adjutant
Pavel Lukashenko - Vaisily Skoroukhin: Lance corporal, batman to the Colonel
Sayfiddin Melliyev - Kazy
Anton Pahkhomov - Aleksandr Vasilevich Nezdhanov, the painter
Aziz Rametov - Muhammadkarim
Jakhongir Shakhobitdinov - Salakhutdin
Vladmir Yudin - Karim
Abror Yuldashev - Ellikbashi
Evelina Yusupova - Daughter in law
Behind the Scenes: Shukhrat Abdumalikov - Set Designer
Kurt Beattie - Artistic Director
Boris Gafurov - Artistic Director - Ilkhom Theatre
Kevin M. Hughes - Managing Director
Babur Ismailov - Set Designer
David Rousseve - Choreographer
Aziza Sadykova - Composer
Vasily Urev - Stage Designer
Mark Weil - Artistic Director - Ilkhom Theatre
JR Welden - Stage Manager